NL | ENworkflow management

Niets loopt zo lekker vlot als een goed gesmeerde machine.  De prestaties zijn goed, onderhoudskosten en reparaties laag.

Net op dezelfde manier kan uw team functioneren indien iedereen precies weet wat er verwacht wordt en waar verantwoordelijkheden voor de eigen taken liggen.  Het gaat er onder meer om, om bottlenecks te vermijden of te verwijderen.

Maar ook moet ieder zich bewust zijn van zijn impact op het werk, het team en het bedrijfsresultaat :

 

Wie is er afhankelijk van mijn werk, en waarom is het belangrijk dat ik mijn werk snel en correct aflever ?

Waar winnen we aan het einde van de rit als we als een team functioneren ?

Wie doet wat en wanneer ?

Wie neemt de lead en waar liggen verantwoordelijkheden van iedereen ?

 

Samen met u kan digavo dit onder de loep nemen, puttend uit een rijke achtergrond en ervaring.  We bekijken ook de technologische oplossingen die het beheer makkelijker kunnen maken en die u kunnen helpen in workflow management.


Webdesign Vector BROSS